سیستم های امنیتی

مدیر فنی طبق استانداردهای سیستم های امنیتی برای هر ساختمان جهت آگاهی و معرفی بهترین ها در بازار، نکات مهم را جهت آگاهی مخاطبین به شرح ذیل اعلام میدارد. مهمترین بخش ها در هر ساختمان از نظر مدیر فنی سیستم های امنیتی هر ساختمان است که میتوان گفت در استاندارد جهانی تعریف های بسیاری برای انتخاب نوع و نگهداری آنها وجود دارد. از دیدگاه مدیر فنی و مدیریت فنی ساختمان پس از انتخاب تاسیسات و تجهیزات برقی هر ساختمان انتخاب نوع سرویس و نگهداری هفتگی تجهیزات بسیار مهم می باشد

بهترین و اصولی ترین سیستم های امنیتی به شرح ذیل می باشد :

  • سیستم های پارادوکس
  • دوربین ها و سیستم های آلارم هانی ول
  • دوربین ها و سیستم های آلارم کلاسیک و فایواستار و دیدارک
  • کرکره های آهنی و دربهای سنسوریک
  • فایر آلارم
  • مدارات امنیتی سفارشی و قابل برنامه ریزی

گالری تصاویر

پیشنهاد مدیر فنی برای دوربین ها و سیستم های آلارم

پیشنهاد مدیر فنی برای دوربین ها و سیستم های آلارم طبق کیفیت و اطلاعات سازنده و گارانتی و وارانتی حال حاضر بازار ایران و خارج می باشد. مدیر فنی بهترین سرویس های دوربین ها و سیستم های آلارم را اطلاع رسانی میکند

پیشنهادات :

پس از بررسی مورد انتخابی و مشکل شما ، اطلاع رسانی جامعی به این منظور انجام خواهد گرفت و نتیجه پیام رسانی خواهد شد.

نکات فنی انتخاب دوربین ها و سیستم های آلارم بر اساس استاندارد مدیر فنی:

مدیر فنی

سایت مدیر فنی آخرین اطلاعات متخصصین فنی دوربین ها و سیستم های آلارم مورد تایید و آموزش دیده را به رایگان به اشتراک میگذارد و مدیر فنی شرکت های تولیدی و تعمیراتی و عمده فروش را در زمینه دوربین ها و سیستم های آلارم به تمامی مشترکین خود با قیمت های مناسب عمده اطلاع رسانی میکند

نقشه های فنی در زمینه دوربین ها و سیستم های آلارم

نقشه های فنی در زمینه دوربین ها و سیستم های آلارم پس از درخواست شما توسط مدیر فنی به طور کامل اطلاع رسانی میشود.

موارد مصرفی و نکات فنی و تعمیراتی :

طبق استانداردهای مدیر فنی تمامی موارد مصرفی و نکات فنی و تعمیراتی آموزشی اطلاع رسانی خواهد شد

خدمات تامین و پشتیبانی و تعمیرات:

این بخش پس از عضویت شما به طور کامل اطلاع رسانی میشود.