کولرها و چیلرها

مدیر فنی طبق استانداردهای کولرها و چیلرها برای هر ساختمان جهت آگاهی و معرفی بهترین ها در بازار، نکات مهم را جهت آگاهی مخاطبین به شرح ذیل اعلام میدارد. مهمترین بخش ها در هر ساختمان از نظر مدیر فنی کولرها و چیلرها هر ساختمان است که میتوان گفت در استاندارد جهانی تعریف های بسیاری برای انتخاب نوع و نگهداری آنها وجود دارد. از دیدگاه مدیر فنی و مدیریت فنی ساختمان پس از انتخاب تاسیسات و تجهیزات برقی هر ساختمان انتخاب نوع سرویس و نگهداری هفتگی تجهیزات بسیار مهم می باشد.

بهترین و اصولی ترین کولرها و چیلرها به شرح ذیل می باشد :

    • موتوژن
    • کریر

گالری تصاویر

پیشنهاد مدیر فنی برای کولرها و چیلرها

پیشنهاد مدیر فنی برای کولرها و چیلرها طبق کیفیت و اطلاعات سازنده و گارانتی و وارانتی حال حاضر بازار ایران و خارج می باشد. مدیر فنی بهترین سرویس های کولرها و چیلرها را اطلاع رسانی میکند

پیشنهادات :

پس از بررسی مورد انتخابی و مشکل شما ، اطلاع رسانی جامعی به این منظور انجام خواهد گرفت و نتیجه پیام رسانی خواهد شد.

نکات فنی انتخاب کولرها و چیلرها بر اساس استاندارد مدیر فنی

مدیر فنی

سایت مدیر فنی آخرین اطلاعات متخصصین فنی کولرها و چیلرها مورد تایید و آموزش دیده را به رایگان به اشتراک میگذارد و مدیر فنی شرکت های تولیدی و تعمیراتی و عمده فروش را در زمینه کولرها و چیلرها به تمامی مشترکین خود با قیمت های مناسب عمده اطلاع رسانی میکند

نقشه های فنی در زمینه کولرها و چیلرها

نقشه های فنی در زمینه کولرها و چیلرها پس از درخواست شما توسط مدیر فنی به طور کامل اطلاع رسانی میشود

موارد مصرفی و نکات فنی و تعمیراتی :

طبق استانداردهای مدیر فنی تمامی موارد مصرفی و نکات فنی و تعمیراتی آموزشی اطلاع رسانی خواهد شد

خدمات تامین و پشتیبانی و تعمیرات:

این بخش پس از عضویت شما به طور کامل اطلاع رسانی میشود.