نگهداری

مدیر فنی طبق استانداردهای نگهداری برای هر ساختمان جهت آگاهی و معرفی بهترین ها در بازار، نکات مهم را جهت آگاهی مخاطبین به شرح ذیل اعلام میدارد. مهمترین بخش ها در هر ساختمان از نظر مدیر فنی نگهداری هر ساختمان است که میتوان گفت در استاندارد جهانی تعریف های بسیاری برای انتخاب نوع و نگهداری آنها وجود دارد. از دیدگاه مدیر فنی و مدیریت فنی ساختمان پس از انتخاب تاسیسات و تجهیزات برقی هر ساختمان انتخاب نوع سرویس و نگهداری هفتگی تجهیزات بسیار مهم می باشد.

بهترین و اصولی ترین نگهداری به شرح ذیل می باشد :

    • نگهداری سیستم های برقی
    • نگهداری تجهیزات برج های مسکونی و تجاری
    • نگهداری طبق سفارش مشتری
    • نگهداری

گالری تصاویر

پیشنهاد مدیر فنی برای نگهداری

پیشنهاد مدیر فنی برای نگهداری طبق کیفیت و اطلاعات سازنده و گارانتی و وارانتی حال حاضر بازار ایران و خارج می باشد. مدیر فنی بهترین سرویس های نگهداری را اطلاع رسانی میکند

پیشنهادات :

پس از بررسی مورد انتخابی و مشکل شما ، اطلاع رسانی جامعی به این منظور انجام خواهد گرفت و نتیجه پیام رسانی خواهد شد.

نکات فنی انتخاب نگهداری بر اساس استاندارد مدیر فنی:

مدیر فنی

سایت مدیر فنی آخرین اطلاعات متخصصین فنی نگهداری مورد تایید و آموزش دیده را به رایگان به اشتراک میگذارد و مدیر فنی شرکت های تولیدی و تعمیراتی و عمده فروش را در زمینه نگهداری به تمامی مشترکین خود با قیمت های مناسب عمده اطلاع رسانی میکند

نقشه های فنی در زمینه نگهداری

نقشه های فنی در زمینه نگهداری پس از درخواست شما توسط مدیر فنی به طور کامل اطلاع رسانی میشود

موارد مصرفی و نکات فنی و تعمیراتی :

طبق استانداردهای مدیر فنی تمامی موارد مصرفی و نکات فنی و تعمیراتی آموزشی اطلاع رسانی خواهد شد

خدمات تامین و پشتیبانی و تعمیرات:

این بخش پس از عضویت شما به طور کامل اطلاع رسانی میشود.