تعمیرات و نگهداری ساختمان

پس از ساخته شدن ساختمان های بلند مرتبه طی ده سال گذشته تا به امروز ، نیاز تعمیرات و نگهداری تجهیزات و وسایل الکتریکی توسط مهندسین و متخصصین تعمیرات و نگهداری بیشتر احساس میشود. بدین ترتیب باورمان بر این است که ارائه راهکارهای تعمیرات و نگهداری مشکل گشای بسیاری از ساختمان ها میباشد. رسالت و وظیفه خود میدانیم کلیه سرویس های تاسیسات و نگهداری ساختمان و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی ساختمان را به طور جامع اطلاع رسانی نماییم.