مهندسی برق و تعمیرات و نگهداری

امروزه خدمات مهندسی برق طیف وسیعی از خدمات برق ، خدمات مهندسی برق، برق کاری ساختمان ، برق ساختمان، برق صنعتی در ساختمان ها و مراکز تجاری را شامل میشود. هر ساختمان بنا بر تجهیزات الکتریکی خود و سرویس و تعمیرات ماهیانه، نیاز به یک مهندس برق و یا یک متخصص برق جهت انجام و برنامه ریزی خدمات خود دارد. مدیر فنی با آموزش های لازم بر اساس استانداردهای لازم و تعریف شده، تمامی خدمات برق مهندسی برق را پس از برنامه ریزی لازم اطلاع رسانی نموده و از شما تقاضامند است با بررسی موارد مورد نیاز و توافق لازم،گروه متخصصان مدیر فنی را آگاه فرمایید.